فعال  از سال  1383
 
 
 
 • Map Marker
  آدرس :
  شیراز - خیابان مشیرغربی - کوچه 8 - پلاک 23 -  طبقه اول  - کد پستی 7173686576 
 • Phone
  تلفن :
  09331754387
 • Inbox
  صندوق پستی (برای ارسال مرسولات):
  شیراز ،صندوق پستی 149-71855
 • Envelope (Inverted)
  ایمیل:
  info(@)Anahitait.com